Giấy vệ sinh Clean

Giá: Liên hệ

Kích thước: 300mm x 200mm

Loại: hộp

Số lượng: 300 tờ